LKF - Latvijas karate federacija

LATVIJAS KARATĒ FEDERĀCIJA

IR TIESĪBAS VADĪT KARATĒ LATVIJĀ, KĀ ARĪ PĀRSTĀVĒT VALSTI WKF

EKF - European Karate Federation WKF - World Karate Federation

Kontakti

Biedrība “Latvijas Karatē Federācija”

 

Reģistrācijas Nr.: 40008024026

Juridiskā adrese: Rīga, Višķu iela 3 - 78, LV-1063

Tālrunis: +371 29431954

E-pasts: info@karate.lv

Mājaslapa: www.karate.lv

 

Konts Valsts budžeta līdzekļiem:

LV87TREL9152490000000

Valsts kase, kods TRELLV22

 

Citiem līdzekļiem:

LV94UNLA0055000481661

SEB banka, kods UNLALV2X